Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

ĐỀ XUẤT LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THEO TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI 1

 UBND TPHCM vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I.

Dựa theo các quy định hiện hành tại Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị như sau:

"1. Về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội:

- Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Quy mô dân số:

- Đô thị là thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 1.000.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 500.000 người trở lên;

- Đô thị là thành phố trực thuộc tỉnh hoặc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên.

3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 2.000 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 10.000 người/km2 trở lên.

4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 85% trở lên.

5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này."

Theo đó, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18 trên tổng số 100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại 1"


Căn cứ vào công văn số 136 ngày 1/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPHCM, hiện thành phố đang tiến hành lập đồ án quy hoạch chung TPHCM và đồ án quy hoạch thành phố Thủ Đức để cấp trình độ có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thực hiện song song đồ án quy hoạch chung TPHCM là phù hợp, để đảm bảo tiến độ trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức

Sau khi đề án được thông qua, UBND TPHCM sẽ lập đề án đánh giá phân loại đô thị để trình cấp có thẩm quyền chính thức công nhận thành phố Thủ Đức là đô thị loại I

Không có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa