Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Hiểu rõ hơn về ân hạn nợ gốc

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là khoảng thời gian kể từ khi khoản vay của khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong thời gian này, khách hàng không phải trả tiền gốc hoặc có thể trả hoặc không trả lãi theo thỏa thuận của khách hàng với ngân hàng.

Thời gian này thường từ 6 tháng đến 1 năm. Đây là cách mà ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất khi chưa có nguồn trả nợ ngay để đảm bảo 2 bên cùng có lợi.

Hiểu rõ hơn về ân hạn nợ gốc

Cách hình thức ân hạn nợ gốc

1. Miễn trả cả gốc và lãi

Trong suốt thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả lãi. Khi kết thúc thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng mới có nghĩa vụ trả nợ cả gốc và lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên.

2. Miễn trả gốc

Trong thời gian ân hạn nợ gốc, người đi vay vẫn phải trả số tiền lãi của mình nhưng vào thời gian trả tiền gốc, người đi vay sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính.

Những lưu ý quan trọng về thời gian ân hạn nợ gốc

- Số tiền gốc không phải trả trong thời gian ân hạn, nhưng sẽ được chia đều trong những kỳ còn lại

- Nếu tiền gốc và lãi đều được ân hạn thì tiền lãi phát sinh trong thời gian ân hạn sẽ được cộng vào kì hạn trả nợ đầu tiên

- Nếu lãi không được ân hạn thì phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng

Không có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa