Thứ Hai, 8 tháng 2, 2021

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG ĐƯA CẦN GIỜ LÊN QUẬN

Ngày 30/11, tại Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa X, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề về sự phát triển tại 5 huyện của TP. HCM trong tương lai.

Hiệp hội BĐS TP. HCM (HoREA) đã nghiên cứu và đánh giá cao phương pháp nghiên cứu, cơ sở dữ liệu và nội dung " Báo cáo rà soát, đánh giá đồ án quy hoạch chung xây dựng TP. HCM theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ " giai đoạn 2010 - 2020 của Viện Quy hoạch xây dựng (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM), là đơn vị tư vấn được Sở Quy hoạch và Kiến trúc lựa chọn thực hiện "Báo cáo".

Theo đó 5 huyện sẽ được xem xét đưa lên quận bao gồm Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và Cần Giờ.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, huyện Củ Chi đất nông nghiệp chỉ chiếm 32% và số lượng người làm nông chỉ chiếm 4% tổng số dân. Huyện Hóc Môn đất nông nghiệp chỉ chiếm 21% và số hộ làm nông chỉ chiếm 0,6% dân số. Còn các tỷ lệ này ở 2 huyện Bình Chánh và Nhà Bè lần lượt là 31%; 0,4% và 0,1%. Với kết quả khảo sát này, Nhà Bè sẽ là huyện lên quận sớm nhất.Riêng huyện Cần Giờ có diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 60% đến năm 2025 còn khoảng 3.000 hộ làm nông nghiệp, chiếm 18% số hộ. Cần Giờ là địa phương duy nhất của TP. HCM còn tỷ lệ làm nông nghiệp phù hợp với cơ cấu của một huyện. 

Tuy nhiên, Hiệp hội TP.HCM đã đề nghị xem xét bổ sung "Quy hoạch chung" về khả năng chuyển đổi huyện Cần Giờ lên quận, là "đô thị biển, đô thị sinh thái, đô thị môi trường" gắn liền với việc bảo vệ nghiêm ngặt khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn. (Rừng Sác Cần GiờKhông có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung Cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa