Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

NHỮNG LƯU Ý VỀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 Sau khi Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, các biện pháp kích cầu để thu hút đầu tư nước ngoài được khuyến khích áp dụng, đặc biệt là các định chế dành cho người nước ngoài đầu tư bất động sản, cụ thể như sau:

Luật Nhà Ở mới cung cấp các điều kiện pháp lý về sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tại Việt Nam. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam để mua nhà ở.

Quyền sở hữu đất tư nhân người nước ngoài không được công nhận ở Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cho phép cá nhân hoặc tổ chức công ty có quyền sở hữu, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Quyền đó được gọi là sử dụng đất đúng (LUR). Một tòa nhà, nhà hoặc căn hộ được xây dựng trên đất liền có thể được sở hữu khi một người có tài liệu pháp lý hợp nhất được gọi là "Chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và các tài sản khác trên đất liền (Sổ hồng).


Điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Hộ chiếu hợp lệ được dán tem bởi cơ quan di trú của Việt Nam và cá nhân đó không thuộc nhóm người được hưởng ưu đãi hoặc không được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đơn vị nước ngoài: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài, các quỹ nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu chứng minh sự cho phép hoạt động tại Việt Nam (cả hai được gọi là làm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc IRC) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và có hiệu lực tại thời điểm tham gia vào thu hút nhà ở.

Quyền lợi và bảo vệ

Cá nhân nước ngoài được cấp Sổ hồng cho tài sản nhà ở tại Việt Nam sẽ được quyền sở hữu và sử dụng các quyền tương tự Việt Nam địa phương, ngoại trừ những hạn chế nhất định bao gồm giới hạn mua và thời hạn quyền sở hữu. Các quyền này bao gồm không hạn chế:

- Sử dụng nhà ở cho mục đích để ở và các mục đích khác không bị pháp luật cấm.

- Duy trì, cải tạo, phá dở hoặc xây dựng lại nhà cửa phù hợp với các điều kiện và thủ tục của Pháp luật về Xây dựng.

- Được phép thực hiện các giao dịch bất động sản trên tài sản của họ như bán, cho thuê, thế chấp, thừa kế,.. phù hợp với điều kiện và thủ tục của Luật kinh doanh bất động sản.

- Nhận tiền bồi thường theo giá thị trường theo quy định của Pháp luật khi Nhà nước phá dỡ, mua lịa bắt buộc hoặc chỉ huy nhà của họ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về vi phạm chống lại quyền sở hữu hợp pháp của họ.

Những hạn chế

- Cá nhân nước ngoài sở hữu tối đa 50 năm (có thể gia hạn) tính từ ngày phát hành Sổ Hồng.

- Cá nhân nước ngoài - kết hôn với công dân Việt Nam - quyền sở hữu vĩnh viễn

- Các tổ chức nước ngoài - tối đa thời hạn (bao gồm mở rộng thời gian) được ghi nhận trong giấy chứng nhận đầu tư.

- Người nước ngoài được mua tối đa 30% tổng số đơn vị trong một khu chung cư

- 10% tổng số căn nhà riêng biệt trong một khu dân cư hoặc là 250 căn nhà trong một đơn vị hành chính tương đương với một phường.

- Các cá nhân nước ngoài không được sử dụng nhà để kinh doanh bao gồm cho thuê lại, văn phòng cho các mục đích khác khi chưa có Sổ hồng.
Không có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung Cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa