Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN 4 HUYỆN LÊN QUẬN VÀO NĂM 2030

 "Tương lai của 5 huyện TP.HCM sẽ đi đến đâu? Nói nôm na là huyện thì phải có nhiều diện tích đất làm nông nghiệp nhưng các huyện còn nhiều đất để làm nông nghiệp không? - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi tại hội nghị.

Cụ thể, huyện Củ Chi có 43 nghìn ha, trong đó có 14 nghìn ha đất nông nghiệp (chiếm 32% tổng diện tích). Theo dự báo đến năm 2025 chỉ còn 4% tổng số hộ dân làm nông nghiệp. 

Huyện Hóc Môn, diện tích đất gần 11 nghìn ha, đất nông nghiệp là 2,2 nghìn ha (chiếm hơn 21% tổng diện tích). Đến năm 2025, dự kiến chỉ có 0,6% số hộ dân Hóc Môn còn làm nông nghiệp, dự kiến có khoảng 1.200 người làm nông nghiệp, đến năm 2030 chỉ còn 619 người làm nông nghiệp.

Còn huyện Bình Chánh có diện tích 25 nghìn ha, đất nông nghiệp khoảng 7,9 nghìn ha, chiếm 31% tổng diện tích. Đến năm 2025, số hộ còn làm nông nghiệp chỉ là 0,4% tổng số hộ. Năng suất nông nghiệp thấp nhất so với công nghiệp và dịch vụ.


Huyện Nhà Bè đến năm 2025 chỉ còn 109 hộ làm nông nghiệp, tỷ lệ là 0,1%. Dự báo đến năm 2030, Nhà Bè không còn hộ nào làm nông nghiệp. Như vậy về cơ cấu đất thì Nhà Bè không còn là huyện nữa. Vậy trong các huyện có thể lên quận thì Nhà Bè có thể lên sớm nhất.

Riêng huyện Cần Giờ, đất nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 60% tổng diện tích, đến năm 2025 còn khoảng 3 nghìn hộ làm nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 18% số hộ.

Như vậy sau năm 2030, có lẽ chỉ còn Cần Giờ chắc chắn vẫn là huyện, còn 4 huyện còn lại sẽ phải tính và xem xét lộ trình 10 năm để huyện thành quận.


Không có nhận xét nào:

LIÊN HỆ

Cung cấp Dự Án Căn Hộ Pháp Lý Rõ Ràng - Giá Hợp Lý - Vị Trí Đắc Địa